18.242.625,00 BTC

Bitcoin noticias

Биткойнът може да бъде единственото решение на настъпващата глобална рецесия

Fecha: 24 de feb 18:42

Биткойнът може да бъде последната надежда за правителствата, които се стремят да избегнат рецесията.