16,935,387.00 BTC
НАЛИЧНИ БИТКОЙНИ

Условия за ползване

Чл. 1. С ползването на която и да било част от платформата, предлагана от www.xChange.bg, Вие декларирате, че сте запознат с настоящите Общи условия, задължавате се да ги спазвате и ги приемате изцяло.

Чл. 2. Услугата, предлагана от www.xChange.bg, е собственост на регистрираното в България дружество „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД с ЕИК: 204334857 и адрес гр.София, ж.к. Бъкстон, бл. 2 ап. 39.

Чл. 3. „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД си запазва правото да променя Общите условия по  всяко време. Последна редакция на Общите условия е публикувана на 14.02.2017 г.

Разпоредби при извършване на обмен

Чл. 4. Услугата, предлагана от www.xChange.bg,  служи за обмен на стойност между конвенционални и криптовалутни  единици. „Криптовалута“ по смисъла на „Разпоредби при извършване на  обмен” е децентрализирана технология за виртуален обмен на стойности,  която не е зависима от централна банка и правителствена власт и се  котира на база вложеното от потребителите доверие в нея. www.xChange.bg е посредник, който позволява обмен на български левове и криптовалутата „bitcoin“ и обратното. Собствениците на www.xChange.bg си запазват правото да прибавят и изключват в услугата си и други криптовалутни единици.

Чл. 5. Обменът на криптовалутни единици се случва само и единствено чрез автоматизираната платформа на www.xChange.bg, чрез имейла за контакт с клиенти: [email protected] или чрез контакт в страницата на платформата на www.xChange.bg във фейсбук: https://www.facebook.com/xchangebg/. xChange.bg не използва търговски представители и не приема поръчки през други сайтове, социални мрежи и месинджъри. "ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ" ООД не носи отговорност за поръчки направени не през официалните канали за целта.

Чл. 6. Услугата, предлагана от www.xChange.bg,  позволява на всеки потребител да придобива актив, като купува или продава криптовалутни единици срещу български левове по курс, изчисляван  в реално време към момента на транзакцията. Момент на транзакция при  покупка на Биткойн от клиента се счита времето, когато съответната сума е  получена по една от сметките на "ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ" ООД и засечена от автоматизираната система. При продажба това е моментът, в който клиентът изпрати необходимото количество  Биткойн. Сумата при продажба се изплаща след получаване на 3 потвърждения за транзакцията.

Чл. 7. За да закупи  криптовалутни единици, потребителят е длъжен да посочи свой или на друг  човек валиден крипто адрес, на който желае да получи заявеното от него  количество криптовалутни единици, както и да избере предпочитан от него  начин на плащане. Екипът на www.xChange.bg предлага следните опции:

1.  На каса във всеки банков клон на Пощенска банка– клиентът прави вноска в брой с  посоченото основание на плащане към указаната банкова сметка;
2.  Банков превод в сметката на „Глобал Ексчеиндж“ ООД – клиентът прави  превод с посоченото основание на плащане към указаната банкова сметка;
3. Плащане на банкомат с карта чрез услугата bPay (част от easypay) – клиентът извършва плащане на банкомат с банкова карта с предоставения мъ уникален код;
4. На всяка каса на EasyPay – клиентът се разплаща за поръчката на каса с предоставения му уникален код.

5. CASHTERMINAL – клиентът прави вноска в брой на всеки един CASHTERMINAL на територията на Република България.

Чл. 8. За да продаде криптовалутни единици, клиентът трябва да направи заявка на страницата на www.xChange.bg,  след което да изпрати заявеното количество от своя криптовалутен адрес и  да посочи предпочитан от него начин за получаване на плащането по  конкретната транзакция. Екипът на www.xChange.bg предлага следните опции:

1. Получаване на сума чрез банков трансфер на посочена от клиента сметка.

2. Получаване на сума по КИН в микросметка в ePay.bg

3. Получаване на сума кеш на всяка каса на EasyPay.

Чл. 9. В следствие на  волатилността на биткойна, цената по време на поръчката за покупка или продажба може да се различава от цената в момента на извършване на  самата транзакция. 

Чл. 10. „ГЛОБАЛ  ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД не носи отговорност при погрешно извършена транзакция или грешно посочени данни.  Преводите на криптовалута са „еднопосочни”, което ги прави технически  необратими, т.е. на практика е невъзможно да бъдат сторнирани.

Чл. 11. При платена поръчка за покупка на Биткойн чрез банков превод от непознат за нашата система IBAN, транзакцията ще се обработва след като изпратената от клиента сума бъде заверена в нашата банкова сметка, а съответното количество Биткойн ще се изпраща на клиента до края на следващия работен ден. Тоест курсът, по който се извършва поръчката е фиксиран към момента на получаване на сумата изпратена от клиента и не може да се променя. „ГЛОБАЛ  ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД запазва правото си да задържа изпращането на криптовалута за всяка една поръчка, която счита за подозрителна до изясняване на обстоятелсвата.

Чл. 12. При поръчка за покупка на Биткойн, криптовалутните единици се изпращат на адреса, посочен от клиента, до 30 минути след получаване на сумата, освен в случаите, упоменати в Чл. 11. от Условията за ползване на сайта www.xChange.bg. „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД не носи отговорност при забавяне на изпращането на криптовалутните единици, породено от възпрепятстване от трети страни. При поръчка за продажба на Биткойн, изпращането на сумата в лева се изпълнява до един час след получаване на поне три потвърждения на Биткойн транзакцията, като при изплащане на каса на EasyPay или по КИН в ePay.bg, сумата е налична веднага. При нареждане на сумата в лева с банков превод, времето, за което клиентът ще я получи, зависи от банката, в която е сметката му, както и от часа и деня от седмицата, в които се изпълнява нареждането. „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД не носи отговорност за забавяне на изплащанията, в случай на липса на ликвидност, породена от възпрепятстване от трети страни, от които зависи ликвидността на „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД. В случаите, когато е възможно, „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД гарантира, че ще уведомява клиентите си в случай на ликвидни проблеми или други възпрепятстващи фактори за навременното завършване на обмена.

Политика за връщане

Чл. 13. Ако клиент желае да върне закупен Биткойн и да получи обратно сума в лева, то замяната се извършва по актуални курс към момента на замяната (в случая, когато получим Биткойна на посочен от нас уолет адрес). Ако клиент желае да получи обратно Биткойн, който е продал за български лева, то замяната се извършва по актуалния курс към момента на замяната (в случая, когато получим сумата в сметка, посочена от нас). Таксите по Биткойн транзакциите, както и левовите преводи се покриват от клиента.

Защита на информацията

Чл. 14. „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД е регистриран като администратор на лични данни с удостоверение №433994, на базата на което дава право да изискваме допълнителна информация за потребители на платформата на "ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ" ООД.

Чл. 15. Минималното количество криптовалутни единици, което може да бъде обменено с услугата www.xChange.bg,  e 0.01 /една стотна/ bitcoin. „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД обработва лични  данни единствено в случаите по и съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4. от Закона  за защита на личните данни. „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД приема поръчки до 30000лв.

Чл. 16. При  изпълнение на заявените обменни операции, „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД  използва подаваните от заявителите данни във вида, в който са  предоставени, и не носи отговорност, ако данните се окажат неточни,  заблуждаващи или неистинни.

Забрани при ползване на услугата

Чл. 17. Услугата www.xChange.bg не може да се използва за нарушаване или заобикаляне на данъчното и  финансовото законодателство, нито за действия, свързани с „пране на  пари” или финансиране на терористични организации.

Чл. 18. Клиентът носи пълната отговорност при използване на информация с  невярно съдържание, програмен код или оборудване с предназначение да  прекъсне, затрудни, наруши или ограничи нормалното функциониране на  компютърното оборудване, софтуерното осигуряване, връзката със  Световната глобална мрежа, или да осъществи неоторизиран достъп до  базата с данни или до техническото осигуряване, или на други ресурси,  свързани с услугата www.xChange.bg.  В случай на констатирано нарушение от наш клиент, „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“  ООД си запазва правото да предостави цялата налична информация за  клиента на компетентните органи. Ако е на лице съмнение за неразрешена  употреба на услугата на www.xChange.bg,  „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД си запазва правото да анулира всички заявки на  определен клиент или група от клиенти, идентифицирани като съмнителни и  да сторнира получените или направени плащания от тях.

Освобождаване от отговорност

Чл. 19. „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД не отговаря за каквито и да било технически  проблеми или вреди настъпили заради софтуерно осигуряване, компютърно  оборудване, връзката със Световната глобална мрежа, неадекватно  поведение на клиент или трети страни, извършили незаконни действия, или  заради непредвидими или извънредни обстоятелства. „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД  също така не отговаря за действия, извършени от профила на клиент,  който е предоставил доброволно своята парола за достъп на трети лица или  не е положил дължимата грижа за обезпечаване сигурността на своето  софтуерно осигуряване, компютърно оборудване, връзката със Световната  глобална мрежа, за използването на пароли с висока сложност, за  опазването им в тайна и за тяхното редовно обновяване.

Чл. 20. „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД не отговаря и за надеждността и условията на  работа на третите страни-посредници, чиито услуги клиентите използват  при осъществяването на транзакции, упоменати в чл. 6 и 7 от настоящите  Общи Условия. Клиентите следва да се осведомяват за Общи Условия на  работа на нашите посредници от самите трети страни (посредници).

Томбола - октомври 2017г.

Чл. 21. Общи условия на Томболата

1. Томболата се организира от "Глобал Ексчейндж" ООД със седалище област София (столица), община Столична гр. София 1618 район р-н Красно село ж.к. Бъкстон, бл. 2, ап. 39, e-mail: [email protected], наричано по-долу „Организатор“.

2. В Томболата може да се участва от 00:00ч. 01.10.2017 г. до 23:59ч. 31.10.2017 г. („Период на Томболата“).

3. Участието в томболата е обвързано с поръчки без значение за покупка или продажба на Биткойн и колко на брой от един и същи профил на сайтът www.xchange.bg, стига общата им стойност в лева да е поне 10 000.00 лв. В калкулацията не се включват таксите, свързани с методите за разплащане -  банков път, ePay, EasyPay, cashterminal; включва се сумата, върху която се   изчислява количеството Биткойн, което получава клиентът или чистата сума, която е получил при продажбата на Биткойн.

4. Томболата се организира и провежда на територията на Република България. В Томболата може да вземе участие всяко лице (Участник), което отговаря на горното условие. В томболата не могат да участват служителите на "Глобал ексчейндж" ООД.

5. С участието си в томболата, всеки участник приема настоящите общи условия ("Общи условия") и се съгласява да спазва техните разпоредби.

Чл. 22. Механизъм на Томболата

6.  За да се включи в Томболата, всяко физическо лице, което отговаря на условията по т. 3 по-горе („Участник“), трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:

Да направи и изпълни поръчки за покупка или продажба на Биткойн без значение на каква стойност е всяка отделна поръчка, стига общата стойност на всички поръчки през "периода на томболата" да бъде поне 10 000лв.

7. Всеки клиент, отговарящ на условията, участва веднъж в лотарията! Печелившият ще бъде изтеглен на 1 ноември и ще бъде уведомен по имейл, а на страницата www.xChange.bg и в социалните медии ще бъде обявен само   клиентския му номер.

Чл. 23. Награда в Томболата

8. Участникът, който е изпълнил условията от настоящите Общи условия и е изтеглен като печеливш, ще получи 1бр. хардуерен портфейл TREZOR. Наградата се изпраща след като печелившият е предоставил адрес, на който да получи наградата си.

9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

10. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговата воля, Организаторът си запазва правото да награди печелившите Участници с друг вид награда на същата стойност.

Чл. 24. Други

11. Участниците в Томболата са длъжни да спазват Общите условия на Томболата. 

12. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, когато това се налага поради промени в нормативни актове, искания и действия на регулаторни органи, промяна в пазарните условия, поради системни нарушения на Общите условия и/или форсмажорни обстоятелства, както и в случай на друг вид необходимост по негова преценка. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Томболата е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда. Промените ще бъдат отразявани и публикувани преди да влязат в сила. 

13. Организаторът има право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това по реда на т. 12, в случай че настъпят материални злоупотреби, промяна в пазарните условия, нарушаване на настоящите Общи условия или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

14. Организаторът на Томбола не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

15. С участието си в настоящата Томбола участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.

Запазени права

Чл. 25. „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД си запазва правото да съхранява, анализира и  използва статистическа и маркетингова информация за интереса към  съдържанието на услугата www.xChange.bg и за начина на нейното търсене, получаване на достъп и използване – без  това да включва каквито и да било лични данни или възможност за  индивидуално или групово идентифициране на клиентите.

Чл. 26. „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД си запазва правото да качва рекламни материали в уеб страницата www.xChange.bg по начин, по който намери за добре, и не носи отговорност за  съдържанието им, доколкото същото е собственост на рекламодателите и не  съставлява очевидно нарушение на закона.

Чл. 27. „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД си запазва правото по всяко време и без  предупреждение да променя съдържанието, дизайна, технологиите и  функционалността на страницата на услугата www.xChange.bg и не носи отговорност за вреди от променена или преустановена поддръжка на функционалността.

Заключителни разпоредби

Чл. 28. В случай на спор, който страните не могат да разрешат с преговори  помежду си, приемат същият да се уреди от действащите Закони в Република  България.